Thông báo Topic ghi lô bằng Master Skill

Thảo luận trong 'Hà Nội' bắt đầu bởi fantasymc, 11/10/13.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
 1. fantasymc

  fantasymc Ban Quản Trị

  Nhận ghi lô kiểu mới , các tăng level Master cực nhanh !

  Ghi lô bằng điểm exp Master:

  Quy định:
  1. Ghi lô bằng toàn bộ điểm exp Master hiện có.
  2. Nếu trượt : tất nhiên là mất toàn bộ Master (exp = 0, level =1, skill = 0)
  3. Nếu trúng : điểm exp sẽ tăng 3 lần. Số exp sau khi tăng sẽ tự động quy đổi ra Level+point tương ứng (Level Master quy đổi vượt quá 400 sẽ làm tròn về 400). Bạn sẽ được cộng lại điểm Master miễn phí.

  lưu ý : không tính nháy (lô về 2 lần, 3 lần)
  Ví dụ:
  100 skill = 6 tỉ exp
  nếu thắng sẽ gấp 3 = 18 tỉ exp ~ level 190

  Cách chơi : bạn dùng chức năng Vé Số Skill trên quản lý account

  Bảng quy đổi exp tham khảo:

  level 1 - 34: 1 tỉ exp
  level 34 đến 88 : từ 2 đến 5 tỉ exp
  level 88 đến 130 : từ 6 đến 10 tỉ exp


  Level 129 : exp khoảng 10 tỉ
  Level 130 : exp khoảng 10 tỉ
  Level 131 : exp khoảng 10 tỉ
  Level 132 : exp khoảng 10 tỉ
  Level 133 : exp khoảng 10 tỉ
  Level 134 : exp khoảng 10 tỉ
  Level 135 : exp khoảng 10 tỉ
  Level 136 : exp khoảng 10 tỉ
  Level 137 : exp khoảng 10 tỉ
  Level 138 : exp khoảng 11 tỉ
  Level 139 : exp khoảng 11 tỉ
  Level 140 : exp khoảng 11 tỉ
  Level 141 : exp khoảng 11 tỉ
  Level 142 : exp khoảng 11 tỉ
  Level 143 : exp khoảng 11 tỉ
  Level 144 : exp khoảng 11 tỉ
  Level 145 : exp khoảng 11 tỉ
  Level 146 : exp khoảng 11 tỉ
  Level 147 : exp khoảng 12 tỉ
  Level 148 : exp khoảng 12 tỉ
  Level 149 : exp khoảng 12 tỉ
  Level 150 : exp khoảng 12 tỉ
  Level 151 : exp khoảng 12 tỉ
  Level 152 : exp khoảng 12 tỉ
  Level 153 : exp khoảng 12 tỉ
  Level 154 : exp khoảng 13 tỉ
  Level 155 : exp khoảng 13 tỉ
  Level 156 : exp khoảng 13 tỉ
  Level 157 : exp khoảng 13 tỉ
  Level 158 : exp khoảng 13 tỉ
  Level 159 : exp khoảng 13 tỉ
  Level 160 : exp khoảng 13 tỉ
  Level 161 : exp khoảng 13 tỉ
  Level 162 : exp khoảng 14 tỉ
  Level 163 : exp khoảng 14 tỉ
  Level 164 : exp khoảng 14 tỉ
  Level 165 : exp khoảng 14 tỉ
  Level 166 : exp khoảng 14 tỉ
  Level 167 : exp khoảng 14 tỉ
  Level 168 : exp khoảng 14 tỉ
  Level 169 : exp khoảng 15 tỉ
  Level 170 : exp khoảng 15 tỉ
  Level 171 : exp khoảng 15 tỉ
  Level 172 : exp khoảng 15 tỉ
  Level 173 : exp khoảng 15 tỉ
  Level 174 : exp khoảng 15 tỉ
  Level 175 : exp khoảng 15 tỉ
  Level 176 : exp khoảng 16 tỉ
  Level 177 : exp khoảng 16 tỉ
  Level 178 : exp khoảng 16 tỉ
  Level 179 : exp khoảng 16 tỉ
  Level 180 : exp khoảng 16 tỉ
  Level 181 : exp khoảng 16 tỉ
  Level 182 : exp khoảng 17 tỉ
  Level 183 : exp khoảng 17 tỉ
  Level 184 : exp khoảng 17 tỉ
  Level 185 : exp khoảng 17 tỉ
  Level 186 : exp khoảng 17 tỉ
  Level 187 : exp khoảng 17 tỉ
  Level 188 : exp khoảng 18 tỉ
  Level 189 : exp khoảng 18 tỉ
  Level 190 : exp khoảng 18 tỉ
  Level 191 : exp khoảng 18 tỉ
  Level 192 : exp khoảng 18 tỉ
  Level 193 : exp khoảng 18 tỉ
  Level 194 : exp khoảng 19 tỉ
  Level 195 : exp khoảng 19 tỉ
  Level 196 : exp khoảng 19 tỉ
  Level 197 : exp khoảng 19 tỉ
  Level 198 : exp khoảng 19 tỉ
  Level 199 : exp khoảng 20 tỉ
  Level 200 : exp khoảng 20 tỉ
  Level 201 : exp khoảng 20 tỉ
  Level 202 : exp khoảng 20 tỉ
  Level 203 : exp khoảng 20 tỉ
  Level 204 : exp khoảng 20 tỉ
  Level 205 : exp khoảng 21 tỉ
  Level 206 : exp khoảng 21 tỉ
  Level 207 : exp khoảng 21 tỉ
  Level 208 : exp khoảng 21 tỉ
  Level 209 : exp khoảng 21 tỉ
  Level 210 : exp khoảng 22 tỉ
  Level 211 : exp khoảng 22 tỉ
  Level 212 : exp khoảng 22 tỉ
  Level 213 : exp khoảng 22 tỉ
  Level 214 : exp khoảng 22 tỉ
  Level 215 : exp khoảng 23 tỉ
  Level 216 : exp khoảng 23 tỉ
  Level 217 : exp khoảng 23 tỉ
  Level 218 : exp khoảng 23 tỉ
  Level 219 : exp khoảng 24 tỉ
  Level 220 : exp khoảng 24 tỉ
  Level 221 : exp khoảng 24 tỉ
  Level 222 : exp khoảng 24 tỉ
  Level 223 : exp khoảng 24 tỉ
  Level 224 : exp khoảng 25 tỉ
  Level 225 : exp khoảng 25 tỉ
  Level 226 : exp khoảng 25 tỉ
  Level 227 : exp khoảng 25 tỉ
  Level 228 : exp khoảng 26 tỉ
  Level 229 : exp khoảng 26 tỉ
  Level 230 : exp khoảng 26 tỉ
  Level 231 : exp khoảng 26 tỉ
  Level 232 : exp khoảng 27 tỉ
  Level 233 : exp khoảng 27 tỉ
  Level 234 : exp khoảng 27 tỉ
  Level 235 : exp khoảng 27 tỉ
  Level 236 : exp khoảng 28 tỉ
  Level 237 : exp khoảng 28 tỉ
  Level 238 : exp khoảng 28 tỉ
  Level 239 : exp khoảng 28 tỉ
  Level 240 : exp khoảng 29 tỉ
  Level 241 : exp khoảng 29 tỉ
  Level 242 : exp khoảng 29 tỉ
  Level 243 : exp khoảng 29 tỉ
  Level 244 : exp khoảng 30 tỉ
  Level 245 : exp khoảng 30 tỉ
  Level 246 : exp khoảng 30 tỉ
  Level 247 : exp khoảng 31 tỉ
  Level 248 : exp khoảng 31 tỉ
  Level 249 : exp khoảng 31 tỉ
  Level 250 : exp khoảng 31 tỉ
  Level 251 : exp khoảng 32 tỉ
  Level 252 : exp khoảng 32 tỉ
  Level 253 : exp khoảng 32 tỉ
  Level 254 : exp khoảng 33 tỉ
  Level 255 : exp khoảng 33 tỉ
  Level 256 : exp khoảng 33 tỉ
  Level 257 : exp khoảng 33 tỉ
  Level 258 : exp khoảng 34 tỉ
  Level 259 : exp khoảng 34 tỉ
  Level 260 : exp khoảng 34 tỉ
  Level 261 : exp khoảng 35 tỉ
  Level 262 : exp khoảng 35 tỉ
  Level 263 : exp khoảng 35 tỉ
  Level 264 : exp khoảng 36 tỉ
  Level 265 : exp khoảng 36 tỉ
  Level 266 : exp khoảng 36 tỉ
  Level 267 : exp khoảng 37 tỉ
  Level 268 : exp khoảng 37 tỉ
  Level 269 : exp khoảng 37 tỉ
  Level 270 : exp khoảng 38 tỉ
  Level 271 : exp khoảng 38 tỉ
  Level 272 : exp khoảng 38 tỉ
  Level 273 : exp khoảng 39 tỉ
  Level 274 : exp khoảng 39 tỉ
  Level 275 : exp khoảng 39 tỉ
  Level 276 : exp khoảng 40 tỉ
  Level 277 : exp khoảng 40 tỉ
  Level 278 : exp khoảng 41 tỉ
  Level 279 : exp khoảng 41 tỉ
  Level 280 : exp khoảng 41 tỉ
  Level 281 : exp khoảng 42 tỉ
  Level 282 : exp khoảng 42 tỉ
  Level 283 : exp khoảng 42 tỉ
  Level 284 : exp khoảng 43 tỉ
  Level 285 : exp khoảng 43 tỉ
  Level 286 : exp khoảng 44 tỉ
  Level 287 : exp khoảng 44 tỉ
  Level 288 : exp khoảng 44 tỉ
  Level 289 : exp khoảng 45 tỉ
  Level 290 : exp khoảng 45 tỉ
  Level 291 : exp khoảng 46 tỉ
  Level 292 : exp khoảng 46 tỉ
  Level 293 : exp khoảng 47 tỉ
  Level 294 : exp khoảng 47 tỉ
  Level 295 : exp khoảng 47 tỉ
  Level 296 : exp khoảng 48 tỉ
  Level 297 : exp khoảng 48 tỉ
  Level 298 : exp khoảng 49 tỉ
  Level 299 : exp khoảng 49 tỉ
  Level 300 : exp khoảng 50 tỉ
  Level 301 : exp khoảng 50 tỉ
  Level 302 : exp khoảng 51 tỉ
  Level 303 : exp khoảng 51 tỉ
  Level 304 : exp khoảng 51 tỉ
  Level 305 : exp khoảng 52 tỉ
  Level 306 : exp khoảng 52 tỉ
  Level 307 : exp khoảng 53 tỉ
  Level 308 : exp khoảng 53 tỉ
  Level 309 : exp khoảng 54 tỉ
  Level 310 : exp khoảng 54 tỉ
  Level 311 : exp khoảng 55 tỉ
  Level 312 : exp khoảng 55 tỉ
  Level 313 : exp khoảng 56 tỉ
  Level 314 : exp khoảng 56 tỉ
  Level 315 : exp khoảng 57 tỉ
  Level 316 : exp khoảng 57 tỉ
  Level 317 : exp khoảng 58 tỉ
  Level 318 : exp khoảng 58 tỉ
  Level 319 : exp khoảng 59 tỉ
  Level 320 : exp khoảng 60 tỉ
  Level 321 : exp khoảng 60 tỉ
  Level 322 : exp khoảng 61 tỉ
  Level 323 : exp khoảng 61 tỉ
  Level 324 : exp khoảng 62 tỉ
  Level 325 : exp khoảng 62 tỉ
  Level 326 : exp khoảng 63 tỉ
  Level 327 : exp khoảng 63 tỉ
  Level 328 : exp khoảng 64 tỉ
  Level 329 : exp khoảng 65 tỉ
  Level 330 : exp khoảng 65 tỉ
  Level 331 : exp khoảng 66 tỉ
  Level 332 : exp khoảng 66 tỉ
  Level 333 : exp khoảng 67 tỉ
  Level 334 : exp khoảng 68 tỉ
  Level 335 : exp khoảng 68 tỉ
  Level 336 : exp khoảng 69 tỉ
  Level 337 : exp khoảng 69 tỉ
  Level 338 : exp khoảng 70 tỉ
  Level 339 : exp khoảng 71 tỉ
  Level 340 : exp khoảng 71 tỉ
  Level 341 : exp khoảng 72 tỉ
  Level 342 : exp khoảng 73 tỉ
  Level 343 : exp khoảng 73 tỉ
  Level 344 : exp khoảng 74 tỉ
  Level 345 : exp khoảng 75 tỉ
  Level 346 : exp khoảng 75 tỉ
  Level 347 : exp khoảng 76 tỉ
  Level 348 : exp khoảng 77 tỉ
  Level 349 : exp khoảng 77 tỉ
  Level 350 : exp khoảng 78 tỉ
  Level 351 : exp khoảng 79 tỉ
  Level 352 : exp khoảng 80 tỉ
  Level 353 : exp khoảng 80 tỉ
  Level 354 : exp khoảng 81 tỉ
  Level 355 : exp khoảng 82 tỉ
  Level 356 : exp khoảng 83 tỉ
  Level 357 : exp khoảng 83 tỉ
  Level 358 : exp khoảng 84 tỉ
  Level 359 : exp khoảng 85 tỉ
  Level 360 : exp khoảng 86 tỉ
  Level 361 : exp khoảng 86 tỉ
  Level 362 : exp khoảng 87 tỉ
  Level 363 : exp khoảng 88 tỉ
  Level 364 : exp khoảng 89 tỉ
  Level 365 : exp khoảng 89 tỉ
  Level 366 : exp khoảng 90 tỉ
  Level 367 : exp khoảng 91 tỉ
  Level 368 : exp khoảng 92 tỉ
  Level 369 : exp khoảng 93 tỉ
  Level 370 : exp khoảng 94 tỉ
  Level 371 : exp khoảng 94 tỉ
  Level 372 : exp khoảng 95 tỉ
  Level 373 : exp khoảng 96 tỉ
  Level 374 : exp khoảng 97 tỉ
  Level 375 : exp khoảng 98 tỉ
  Level 376 : exp khoảng 99 tỉ
  Level 377 : exp khoảng 100 tỉ
  Level 378 : exp khoảng 101 tỉ
  Level 379 : exp khoảng 101 tỉ
  Level 380 : exp khoảng 102 tỉ
  Level 381 : exp khoảng 103 tỉ
  Level 382 : exp khoảng 104 tỉ
  Level 383 : exp khoảng 105 tỉ
  Level 384 : exp khoảng 106 tỉ
  Level 385 : exp khoảng 107 tỉ
  Level 386 : exp khoảng 108 tỉ
  Level 387 : exp khoảng 109 tỉ
  Level 388 : exp khoảng 110 tỉ
  Level 389 : exp khoảng 111 tỉ
  Level 390 : exp khoảng 112 tỉ
  Level 391 : exp khoảng 113 tỉ
  Level 392 : exp khoảng 114 tỉ
  Level 393 : exp khoảng 115 tỉ
  Level 394 : exp khoảng 116 tỉ
  Level 395 : exp khoảng 117 tỉ
  Level 396 : exp khoảng 118 tỉ
  Level 397 : exp khoảng 119 tỉ
  Level 398 : exp khoảng 120 tỉ
  Level 399 : exp khoảng 121 tỉ
  Level 400 : exp khoảng 122 tỉ
  Level 401 : exp khoảng 123 tỉ
  Level 402 : exp khoảng 124 tỉ
  Level 403 : exp khoảng 125 tỉ
  Level 404 : exp khoảng 127 tỉ
  Level 405 : exp khoảng 128 tỉ
  Level 406 : exp khoảng 129 tỉ
  Level 407 : exp khoảng 130 tỉ
  Level 408 : exp khoảng 131 tỉ
  Level 409 : exp khoảng 132 tỉ
  Level 410 : exp khoảng 133 tỉ
  Level 411 : exp khoảng 135 tỉ
  Level 412 : exp khoảng 136 tỉ
  Level 413 : exp khoảng 137 tỉ
  Level 414 : exp khoảng 138 tỉ
  Level 415 : exp khoảng 139 tỉ
  Level 416 : exp khoảng 141 tỉ
  Level 417 : exp khoảng 142 tỉ
  Level 418 : exp khoảng 143 tỉ
  Level 419 : exp khoảng 144 tỉ
  Level 420 : exp khoảng 146 tỉ
  Level 421 : exp khoảng 147 tỉ
  Level 422 : exp khoảng 148 tỉ
  Level 423 : exp khoảng 150 tỉ
  Level 424 : exp khoảng 151 tỉ
  Level 425 : exp khoảng 152 tỉ
  Level 426 : exp khoảng 153 tỉ
  Level 427 : exp khoảng 155 tỉ
  Level 428 : exp khoảng 156 tỉ
  Level 429 : exp khoảng 158 tỉ
  Level 430 : exp khoảng 159 tỉ
  Level 431 : exp khoảng 160 tỉ
  Level 432 : exp khoảng 162 tỉ
  Level 433 : exp khoảng 163 tỉ
  Level 434 : exp khoảng 164 tỉ
  Level 435 : exp khoảng 166 tỉ
  Level 436 : exp khoảng 167 tỉ
  Level 437 : exp khoảng 169 tỉ
  Level 438 : exp khoảng 170 tỉ
  Level 439 : exp khoảng 172 tỉ
  Level 440 : exp khoảng 173 tỉ
  Level 441 : exp khoảng 175 tỉ
  Level 442 : exp khoảng 176 tỉ
  Level 443 : exp khoảng 178 tỉ
  Level 444 : exp khoảng 179 tỉ
  Level 445 : exp khoảng 181 tỉ
  Level 446 : exp khoảng 182 tỉ
  Level 447 : exp khoảng 184 tỉ
  Level 448 : exp khoảng 185 tỉ
  Level 449 : exp khoảng 187 tỉ
  Level 450 : exp khoảng 189 tỉ
  Level 451 : exp khoảng 190 tỉ
  Level 452 : exp khoảng 192 tỉ
  Level 453 : exp khoảng 194 tỉ
  Level 454 : exp khoảng 195 tỉ
  Level 455 : exp khoảng 197 tỉ
  Level 456 : exp khoảng 198 tỉ
  Level 457 : exp khoảng 200 tỉ
  Level 458 : exp khoảng 202 tỉ
  Level 459 : exp khoảng 204 tỉ
  Level 460 : exp khoảng 205 tỉ
  Level 461 : exp khoảng 207 tỉ
  Level 462 : exp khoảng 209 tỉ
  Level 463 : exp khoảng 211 tỉ
  Level 464 : exp khoảng 212 tỉ
  Level 465 : exp khoảng 214 tỉ
  Level 466 : exp khoảng 216 tỉ
  Level 467 : exp khoảng 218 tỉ
  Level 468 : exp khoảng 220 tỉ
  Level 469 : exp khoảng 221 tỉ
  Level 470 : exp khoảng 223 tỉ
  Level 471 : exp khoảng 225 tỉ
  Level 472 : exp khoảng 227 tỉ
  Level 473 : exp khoảng 229 tỉ
  Level 474 : exp khoảng 231 tỉ
  Level 475 : exp khoảng 233 tỉ
  Level 476 : exp khoảng 235 tỉ
  Level 477 : exp khoảng 237 tỉ
  Level 478 : exp khoảng 239 tỉ
  Level 479 : exp khoảng 241 tỉ
  Level 480 : exp khoảng 243 tỉ
  Level 481 : exp khoảng 245 tỉ
  Level 482 : exp khoảng 247 tỉ
  Level 483 : exp khoảng 249 tỉ
  Level 484 : exp khoảng 251 tỉ
  Level 485 : exp khoảng 253 tỉ
  Level 486 : exp khoảng 255 tỉ
  Level 487 : exp khoảng 257 tỉ
  Level 488 : exp khoảng 259 tỉ
  Level 489 : exp khoảng 261 tỉ
  Level 490 : exp khoảng 264 tỉ
  Level 491 : exp khoảng 266 tỉ
  Level 492 : exp khoảng 268 tỉ
  Level 493 : exp khoảng 270 tỉ
  Level 494 : exp khoảng 272 tỉ
  Level 495 : exp khoảng 275 tỉ
  Level 496 : exp khoảng 277 tỉ
  Level 497 : exp khoảng 279 tỉ
  Level 498 : exp khoảng 281 tỉ
  Level 499 : exp khoảng 284 tỉ
  Level 500 : exp khoảng 286 tỉ
  Level 501 : exp khoảng 288 tỉ
  Level 502 : exp khoảng 291 tỉ
  Level 503 : exp khoảng 293 tỉ
  Level 504 : exp khoảng 296 tỉ
  Level 505 : exp khoảng 298 tỉ
  Level 506 : exp khoảng 300 tỉ
  Level 507 : exp khoảng 303 tỉ
  Level 508 : exp khoảng 305 tỉ
  Level 509 : exp khoảng 308 tỉ
  Level 510 : exp khoảng 310 tỉ
  Level 511 : exp khoảng 313 tỉ
  Level 512 : exp khoảng 315 tỉ
  Level 513 : exp khoảng 318 tỉ
  Level 514 : exp khoảng 320 tỉ
  Level 515 : exp khoảng 323 tỉ
  Level 516 : exp khoảng 326 tỉ
  Level 517 : exp khoảng 328 tỉ
  Level 518 : exp khoảng 331 tỉ
  Level 519 : exp khoảng 333 tỉ
  Level 520 : exp khoảng 336 tỉ
  Level 521 : exp khoảng 339 tỉ
  Level 522 : exp khoảng 341 tỉ
  Level 523 : exp khoảng 344 tỉ
  Level 524 : exp khoảng 347 tỉ
  Level 525 : exp khoảng 350 tỉ
  Level 526 : exp khoảng 353 tỉ
  Level 527 : exp khoảng 355 tỉ
  Level 528 : exp khoảng 358 tỉ
  Level 529 : exp khoảng 361 tỉ
  Level 530 : exp khoảng 364 tỉ
  Level 531 : exp khoảng 367 tỉ
  Level 532 : exp khoảng 370 tỉ
  Level 533 : exp khoảng 373 tỉ
  Level 534 : exp khoảng 375 tỉ
  Level 535 : exp khoảng 378 tỉ
  Level 536 : exp khoảng 381 tỉ
  Level 537 : exp khoảng 384 tỉ
  Level 538 : exp khoảng 387 tỉ
  Level 539 : exp khoảng 390 tỉ
  Level 540 : exp khoảng 394 tỉ
  Level 541 : exp khoảng 397 tỉ
  Level 542 : exp khoảng 400 tỉ
  Level 543 : exp khoảng 403 tỉ
  Level 544 : exp khoảng 406 tỉ
  Level 545 : exp khoảng 409 tỉ
  Level 546 : exp khoảng 412 tỉ
  Level 547 : exp khoảng 416 tỉ
  Level 548 : exp khoảng 419 tỉ
  Level 549 : exp khoảng 422 tỉ
  Level 550 : exp khoảng 425 tỉ
  Level 551 : exp khoảng 429 tỉ
  Level 552 : exp khoảng 432 tỉ
  Level 553 : exp khoảng 435 tỉ
  Level 554 : exp khoảng 439 tỉ
  Level 555 : exp khoảng 442 tỉ
  Level 556 : exp khoảng 445 tỉ
  Level 557 : exp khoảng 449 tỉ
  Level 558 : exp khoảng 452 tỉ
  Level 559 : exp khoảng 456 tỉ
  Level 560 : exp khoảng 459 tỉ
  Level 561 : exp khoảng 463 tỉ
  Level 562 : exp khoảng 466 tỉ
  Level 563 : exp khoảng 470 tỉ
  Level 564 : exp khoảng 474 tỉ
  Level 565 : exp khoảng 477 tỉ
  Level 566 : exp khoảng 481 tỉ
  Level 567 : exp khoảng 484 tỉ
  Level 568 : exp khoảng 488 tỉ
  Level 569 : exp khoảng 492 tỉ
  Level 570 : exp khoảng 496 tỉ
  Level 571 : exp khoảng 499 tỉ
  Level 572 : exp khoảng 503 tỉ
  Level 573 : exp khoảng 507 tỉ
  Level 574 : exp khoảng 511 tỉ
  Level 575 : exp khoảng 515 tỉ
  Level 576 : exp khoảng 519 tỉ
  Level 577 : exp khoảng 522 tỉ
  Level 578 : exp khoảng 526 tỉ
  Level 579 : exp khoảng 530 tỉ
  Level 580 : exp khoảng 534 tỉ
  Level 581 : exp khoảng 538 tỉ
  Level 582 : exp khoảng 542 tỉ
  Level 583 : exp khoảng 546 tỉ
  Level 584 : exp khoảng 551 tỉ
  Level 585 : exp khoảng 555 tỉ
  Level 586 : exp khoảng 559 tỉ
  Level 587 : exp khoảng 563 tỉ
  Level 588 : exp khoảng 567 tỉ
  Level 589 : exp khoảng 571 tỉ
  Level 590 : exp khoảng 576 tỉ
  Level 591 : exp khoảng 580 tỉ
  Level 592 : exp khoảng 584 tỉ
  Level 593 : exp khoảng 588 tỉ
  Level 594 : exp khoảng 593 tỉ
  Level 595 : exp khoảng 597 tỉ
  Level 596 : exp khoảng 602 tỉ
  Level 597 : exp khoảng 606 tỉ
  Level 598 : exp khoảng 611 tỉ
  Level 599 : exp khoảng 615 tỉ
  Level 600 : exp khoảng 620 tỉ
  Level 601 : exp khoảng 624 tỉ
  Level 602 : exp khoảng 629 tỉ
  Level 603 : exp khoảng 633 tỉ
  Level 604 : exp khoảng 638 tỉ
  Level 605 : exp khoảng 643 tỉ
  Level 606 : exp khoảng 647 tỉ
  Level 607 : exp khoảng 652 tỉ
  Level 608 : exp khoảng 657 tỉ
  Level 609 : exp khoảng 661 tỉ
  Level 610 : exp khoảng 666 tỉ
  Level 611 : exp khoảng 671 tỉ
  Level 612 : exp khoảng 676 tỉ
  Level 613 : exp khoảng 681 tỉ
  Level 614 : exp khoảng 686 tỉ
  Level 615 : exp khoảng 691 tỉ
  Level 616 : exp khoảng 696 tỉ
  Level 617 : exp khoảng 701 tỉ
  Level 618 : exp khoảng 706 tỉ
  Level 619 : exp khoảng 711 tỉ
  Level 620 : exp khoảng 716 tỉ
  Level 621 : exp khoảng 721 tỉ
  Level 622 : exp khoảng 726 tỉ
  Level 623 : exp khoảng 732 tỉ
  Level 624 : exp khoảng 737 tỉ
  Level 625 : exp khoảng 742 tỉ
  Level 626 : exp khoảng 747 tỉ
  Level 627 : exp khoảng 753 tỉ
  Level 628 : exp khoảng 758 tỉ
  Level 629 : exp khoảng 763 tỉ
  Level 630 : exp khoảng 769 tỉ
  Level 631 : exp khoảng 774 tỉ
  Level 632 : exp khoảng 780 tỉ
  Level 633 : exp khoảng 785 tỉ
  Level 634 : exp khoảng 791 tỉ
  Level 635 : exp khoảng 796 tỉ
  Level 636 : exp khoảng 802 tỉ
  Level 637 : exp khoảng 808 tỉ
  Level 638 : exp khoảng 813 tỉ
  Level 639 : exp khoảng 819 tỉ
  Level 640 : exp khoảng 825 tỉ
  Level 641 : exp khoảng 831 tỉ
  Level 642 : exp khoảng 836 tỉ
  Level 643 : exp khoảng 842 tỉ
  Level 644 : exp khoảng 848 tỉ
  Level 645 : exp khoảng 854 tỉ
  Level 646 : exp khoảng 860 tỉ
  Level 647 : exp khoảng 866 tỉ
  Level 648 : exp khoảng 872 tỉ
  Level 649 : exp khoảng 878 tỉ
  Level 650 : exp khoảng 884 tỉ
  Level 651 : exp khoảng 890 tỉ
  Level 652 : exp khoảng 897 tỉ
  Level 653 : exp khoảng 903 tỉ
  Level 654 : exp khoảng 909 tỉ
  Level 655 : exp khoảng 915 tỉ
  Level 656 : exp khoảng 922 tỉ
  Level 657 : exp khoảng 928 tỉ
  Level 658 : exp khoảng 934 tỉ
  Level 659 : exp khoảng 941 tỉ
  Level 660 : exp khoảng 947 tỉ
  Level 661 : exp khoảng 954 tỉ
  Level 662 : exp khoảng 960 tỉ
  Level 663 : exp khoảng 967 tỉ
  Level 664 : exp khoảng 974 tỉ
  Level 665 : exp khoảng 980 tỉ
  Level 666 : exp khoảng 987 tỉ
  Level 667 : exp khoảng 994 tỉ
  Level 668 : exp khoảng 1000 tỉ
  Level 669 : exp khoảng 1007 tỉ
  Level 670 : exp khoảng 1014 tỉ
  Level 671 : exp khoảng 1021 tỉ
  Level 672 : exp khoảng 1028 tỉ
  Level 673 : exp khoảng 1035 tỉ
  Level 674 : exp khoảng 1042 tỉ
  Level 675 : exp khoảng 1049 tỉ
  Level 676 : exp khoảng 1056 tỉ
  Level 677 : exp khoảng 1063 tỉ
  Level 678 : exp khoảng 1070 tỉ
  Level 679 : exp khoảng 1077 tỉ
  Level 680 : exp khoảng 1085 tỉ
  Level 681 : exp khoảng 1092 tỉ
  Level 682 : exp khoảng 1099 tỉ
  Level 683 : exp khoảng 1107 tỉ
  Level 684 : exp khoảng 1114 tỉ
  Level 685 : exp khoảng 1121 tỉ
  Level 686 : exp khoảng 1129 tỉ
  Level 687 : exp khoảng 1136 tỉ
  Level 688 : exp khoảng 1144 tỉ
  Level 689 : exp khoảng 1152 tỉ
  Level 690 : exp khoảng 1159 tỉ
  Level 691 : exp khoảng 1167 tỉ
  Level 692 : exp khoảng 1175 tỉ
  Level 693 : exp khoảng 1182 tỉ
  Level 694 : exp khoảng 1190 tỉ
  Level 695 : exp khoảng 1198 tỉ
  Level 696 : exp khoảng 1206 tỉ
  Level 697 : exp khoảng 1214 tỉ
  Level 698 : exp khoảng 1222 tỉ
  Level 699 : exp khoảng 1230 tỉ
  Level 700 : exp khoảng 1238 tỉ
  Level 701 : exp khoảng 1246 tỉ
  Level 702 : exp khoảng 1254 tỉ
  Level 703 : exp khoảng 1263 tỉ
  Level 704 : exp khoảng 1271 tỉ
  Level 705 : exp khoảng 1279 tỉ
  Level 706 : exp khoảng 1288 tỉ
  Level 707 : exp khoảng 1296 tỉ
  Level 708 : exp khoảng 1304 tỉ
  Level 709 : exp khoảng 1313 tỉ
  Level 710 : exp khoảng 1321 tỉ
  Level 711 : exp khoảng 1330 tỉ
  Level 712 : exp khoảng 1339 tỉ
  Level 713 : exp khoảng 1347 tỉ
  Level 714 : exp khoảng 1356 tỉ
  Level 715 : exp khoảng 1365 tỉ
  Level 716 : exp khoảng 1374 tỉ
  Level 717 : exp khoảng 1382 tỉ
  Level 718 : exp khoảng 1391 tỉ
  Level 719 : exp khoảng 1400 tỉ
  Level 720 : exp khoảng 1409 tỉ
  Level 721 : exp khoảng 1418 tỉ
  Level 722 : exp khoảng 1427 tỉ
  Level 723 : exp khoảng 1437 tỉ
  Level 724 : exp khoảng 1446 tỉ
  Level 725 : exp khoảng 1455 tỉ
  Level 726 : exp khoảng 1464 tỉ
  Level 727 : exp khoảng 1474 tỉ
  Level 728 : exp khoảng 1483 tỉ
  Level 729 : exp khoảng 1492 tỉ
  Level 730 : exp khoảng 1502 tỉ
  Level 731 : exp khoảng 1511 tỉ
  Level 732 : exp khoảng 1521 tỉ
  Level 733 : exp khoảng 1531 tỉ
  Level 734 : exp khoảng 1540 tỉ
  Level 735 : exp khoảng 1550 tỉ
  Level 736 : exp khoảng 1560 tỉ
  Level 737 : exp khoảng 1570 tỉ
  Level 738 : exp khoảng 1580 tỉ
  Level 739 : exp khoảng 1590 tỉ
  Level 740 : exp khoảng 1600 tỉ
  Level 741 : exp khoảng 1610 tỉ
  Level 742 : exp khoảng 1620 tỉ
  Level 743 : exp khoảng 1630 tỉ
  Level 744 : exp khoảng 1640 tỉ
  Level 745 : exp khoảng 1650 tỉ
  Level 746 : exp khoảng 1661 tỉ
  Level 747 : exp khoảng 1671 tỉ
  Level 748 : exp khoảng 1681 tỉ
  Level 749 : exp khoảng 1692 tỉ
  Level 750 : exp khoảng 1702 tỉ
  Level 751 : exp khoảng 1713 tỉ
  Level 752 : exp khoảng 1724 tỉ
  Level 753 : exp khoảng 1734 tỉ
  Level 754 : exp khoảng 1745 tỉ
  Level 755 : exp khoảng 1756 tỉ
  Level 756 : exp khoảng 1767 tỉ
  Level 757 : exp khoảng 1777 tỉ
  Level 758 : exp khoảng 1788 tỉ
  Level 759 : exp khoảng 1799 tỉ
  Level 760 : exp khoảng 1811 tỉ
  Level 761 : exp khoảng 1822 tỉ
  Level 762 : exp khoảng 1833 tỉ
  Level 763 : exp khoảng 1844 tỉ
  Level 764 : exp khoảng 1855 tỉ
  Level 765 : exp khoảng 1867 tỉ
  Level 766 : exp khoảng 1878 tỉ
  Level 767 : exp khoảng 1890 tỉ
  Level 768 : exp khoảng 1901 tỉ
  Level 769 : exp khoảng 1913 tỉ
  Level 770 : exp khoảng 1924 tỉ
  Level 771 : exp khoảng 1936 tỉ
  Level 772 : exp khoảng 1948 tỉ
  Level 773 : exp khoảng 1960 tỉ
  Level 774 : exp khoảng 1971 tỉ
  Level 775 : exp khoảng 1983 tỉ
  Level 776 : exp khoảng 1995 tỉ
  Level 777 : exp khoảng 2007 tỉ
  Level 778 : exp khoảng 2020 tỉ
  Level 779 : exp khoảng 2032 tỉ
  Level 780 : exp khoảng 2044 tỉ
  Level 781 : exp khoảng 2056 tỉ
  Level 782 : exp khoảng 2069 tỉ
  Level 783 : exp khoảng 2081 tỉ
  Level 784 : exp khoảng 2094 tỉ
  Level 785 : exp khoảng 2106 tỉ
  Level 786 : exp khoảng 2119 tỉ
  Level 787 : exp khoảng 2131 tỉ
  Level 788 : exp khoảng 2144 tỉ
  Level 789 : exp khoảng 2157 tỉ
  Level 790 : exp khoảng 2170 tỉ
  Level 791 : exp khoảng 2183 tỉ
  Level 792 : exp khoảng 2196 tỉ
  Level 793 : exp khoảng 2209 tỉ
  Level 794 : exp khoảng 2222 tỉ
  Level 795 : exp khoảng 2235 tỉ
  Level 796 : exp khoảng 2248 tỉ
  Level 797 : exp khoảng 2261 tỉ
  Level 798 : exp khoảng 2275 tỉ
  Level 799 : exp khoảng 2288 tỉ
  Level 800 : exp khoảng 2302 tỉ
   
  Last edited: 20/10/14
 2. Thanh Nghị

  Thanh Nghị ★ღAlway Smilesღ★

  Bóc tem ^^!

  Úp cho A.D.M nào ^^!
   
  daugiasoc, zzbaokezzgamethu2002 đã thích.
 3. Admin bây giờ có vẻ nhàn nhỉ.xem cái avatar ung dung ghê.
   
  cậu2hnMai Toàn đã thích.
 4. Up thoi ae eeeeeeeeeeeeeee
   
 5. Lô đề ra đê mà ở chí chịu
  đánh toàn xịt :))
   
  thjtcho thích bài này.
 6. metien

  metien Hiệp Sĩ

  Acc thoanhoa
  nhân vật choith0k
  đánh lô 22 bangf số skill hiện có
   
 7. Acc thanhson11 nv SoNbGgame gi lô 92 bag tất cả số skill .nt đên số 0904454444
   
 8. Acc DaiGia007
  nhân vật NgoanHien
  đánh lô 68 bằng số skill hiện có
  đã nhằn tin bằng sdt acc đến số +84094454444
   
  boylibra thích bài này.
 9. goodluck, éo có skill mà phang lô 22 ^^
   
 10. Acc: sieugahaha
  nhân vật: Disbacondi
  ghi lô 46 bằng 50skill. Đã nhắn tin lúc 16h44p.
   
 11. Acc 1m71
  nv KieuSa
  đánh lô bằng skill
  đã nt đến 0904454444

  - - - - - - - - - -

  Thế là cả làng hôm nay mỗi mình tôi trúng lô sk rồi, trúng cả đề nữa ho2
   
 12. Dotung123 nhan vat TieuAnMay ghi lo 21 bang skil
   
 13. Acc : YeuNganNam
  NV : YeuNganNam
  Đánh lô : 43 = tat ca skill dang co , da nhan tin toi so 0904454444 luc 6h 30 phut
   
 14. Toàn đại gia hám lô đề !!!!!!!!!!!!!!!!
  chắc mình cũng phải cày sk rồi chơi lô ! rồi đổi pois dư mới đc
   
 15. chúc Ae mai mắn. :))
   
  ChetGiaVo thích bài này.
 16. Acc: tuanha
  Nhân vật : SepSong
  Đánh lô 56 = 200 skill.
  Đã nhắn tin tới số 0904454444 vào lúc 9h51 phút
   
 17. hunhtro

  hunhtro Cư Dân

  danh lo skill

  Acc emgaihanoi
  nv hunhtro
  da gui tn danh lo skill toi sdt 090454444
  :xXX
   
 18. Acc:LoanRuby
  Nhân vật:Cealus
  đánh lô 99 bằng số skill hiện có
  đã nhằn tin bằng sdt acc đến số +84094454444
   
 19. Acc:hlovehbg
  nhânvật:oOZRoSeZOo
  đánh lô 34 tất cả skill đã nt 0904544444
  Acc: Mrbin8x
  nhânvật: zHaiNam
  đánh lô 34 tất cả skill hiện có đã nt 0904544444
   
  Toilachinhtoi thích bài này.
 20. Acc vjpvip7
  nhân vật HoaAnhHung
  đánh lô 75 bằng số skill hiện có
  đã nhằn tin bằng sdt acc đến số 094454444
   
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này