Nhân sự trong Ban Quản Trị

Thảo luận trong 'Thông Báo' bắt đầu bởi Thiên Thanh Hi, 2/10/09.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
 1. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Xét duyệt
  @Cậu Chủ Nhỏ thử việc tại box Chủng tộc MU
  @•Trang…Kelly• thử việc tại box Chủng tộc MU
  @Giấy Trắng thử việc tại box Chủng tộc MU và Âm nhạc
  @bo02601 thử việc tại box Chủng tộc MU
  @Achiko thử việc tại box Phục Hưng
  @TuyệtTình.Cốc thử việc tại box Phục Hưng
  @SEALI0NS thử việc tại box Hà Nội
  @japanvip thử việc tại box Hà Nội
  @thisibuon73 thử việc tại box Tin học
  @Bino thử việc tại box Hình ảnh MU

  Xin cảm ơn vì đã cống hiến cho cộng đồng!
   
 2. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Xét duyệt
  @Vì Một Người thử việc tại box Thần Long

  Chúc bạn làm việc tốt!
   
 3. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Thu hồi chức vụ
  @Hạc Giấy Buồn tại box Tin tức- Giải trí
  @bo02601 tại box Chủng tộc MU
  Lý do: dùng chức năng công làm việc tư, với hệ thống trao thưởng của diễn đàn

  Cảm ơn đã đóng góp cho cộng đồng!
   
  bo02601Hạc Giấy Buồn đã thích.
 4. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Xét duyệt
  @KEBACTINH thử việc tại box Thần Long

  Chúc bạn làm việc tốt!
   
  Thanh NghịKEBACTINH đã thích.
 5. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Xét duyệt
  @hdlove09 điều phối box Tòa Phục Hưng và box Thần Long

  Chúc bạn làm việc tốt!
   
  Thanh Nghị thích bài này.
 6. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Thu hồi chức vụ
  @hdlove09 tại box Thần Long
  @Vì Một Người tại box Thần Long
  Lý do: Không quan tâm theo dõi box Ban quản trị.

  Xin cảm ơn vì đã cống hiến!
   
 7. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Thu hồi chức vụ
  @Achiko tại box Phục Hưng
  @Bá Vương ParkZ™ tại box Bá Vương
  @Bino tại box Hình ảnh MU
  @hdlove09 tại box Phục Hưng
  @huynhde69 tại box Bá Vương
  @japanvip tại box Hà Nội
  @saivado1 tại box Hà Nội
  @Scorpion tại box Bá Vương
  @sieulucky tại box Bá Vương
  @ThutiCoi tại box Phù Thủy
  @Yến Trường tại box Thiên Mệnh
  @_*Thiên*Mệnh*_ tại box Huyền Thoại
  @—Lệ Trong Tim™ tại box Quán Nghỉ
  Lý do: Ngoài Yến Trường xin nghỉ do bận công việc ra thì số còn lại không quan tâm, theo dõi box Ban quản trị.

  Xin cảm ơn vì đã cống hiến!
   
 8. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Diễn đàn mới có sự phân công lại các vị trí, chức vụ. Danh sách đội ngũ hiện nay:
  @cuong001 box Tin tức
  @Giấy Trắng box Chủng tộc + Âm nhạc
  @Online92 box Thiên Mệnh => trở thành mod chính thức
  @saivado1 tạm thôi việc tại box Hà Nội => chuyển sang Chủng tộc MU
  @Thanh Nghị box Hà Nội
  @thisibuon73 box Tin Học
  @tocbacvjp box Vương Quyền => trở thành mod chính thức
  @TuyệtTình.Cốc box Phục Hưng => trở thành mod chính thức
  @gamemuvp, thử việc tại box Hà Nội
  @Designer, thử việc tại Bá Vương, Thần Long, Vương Quyền
  @qdung93, thử việc tại box Phục Hưng và Tin tức

  Trân trọng cảm ơn!
   
 9. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Phân công vị trí:
  @qdung93 chuyển thử việc từ box Phục Hưng sang Bá Vương
  @TuyệtTình.Cốc chuyển từ vị trí box Phục Hưng sang Bá Vương

  Trân trọng cảm ơn!
   
 10. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Xét duyệt
  @bv2020 trở thành mod chính thức box Bá Vương, theo sự phân công của @GangterMU

  Chúc bạn làm việc tốt!
   
 11. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  tocbacvjp, saivado1MasterPie đã thích.
 12. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Xét duyệt

  @gamemuvp trở thành mod chính thức box Hà Nội và Chợ Hà Nội.
  @qdung93 trở thành mod chính thức box Bá Vương và Tin tức- Giải trí.

  Chúc hai bạn làm việc tốt!
   
 13. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Thu hồi chức vụ
  @saivado1 tại vị trí smod và mod box Chủng tộc.
  @No Air tại vị trí admin nhân sự.

  Xin cảm ơn vì đã cống hiến!
   
 14. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Thu hồi chức vụ
  @Giấy Trắng tại box Âm nhạc (do box đã được sát nhập với Quán nghỉ) và box Chủng tộc MU.
  @cuong001 tại box Tin tức- Giải trí.

  Xin cảm ơn vì đã cống hiến!
   
  Last edited: 8/5/17
 15. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

 16. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Xét duyệt
  @Designer trở thành mod chính thức box Bá Vương và Vương Quyền.
  Theo quy định hành pháp, bạn không được phép cảnh cáo thành viên gửi bài tại 02 box này (do bạn còn đang chơi game), trừ những trường hợp đặc biệt đã được quy định.

  Chúc bạn làm việc tốt!
   
 17. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Thu hồi chức vụ
  @letunghd tại vị trí mod thử việc box Quán nghỉ và Tin tức.
  Lý do: Ít hoạt động tại box phụ trách và vi phạm quy định dành cho thành viên BQT.
   
 18. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Xét duyệt
  @Designer chuyển sang làm mod box Hà Nội.
  Đồng thời rời khỏi vị trí mod box Bá Vương và Vương Quyền.
   
 19. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Thanh Nghịtocbacvjp đã thích.
 20. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Thu hồi chức vụ
  @bv2020 khỏi vị trí mod box Bá Vương.
  @TuyệtTình.Cốc khỏi vị trí mod box Bá Vương.
  @Thanh Nghị khỏi vị trí mod box Hà Nội.
  @thisibuon73 khỏi vị trí mod box Tin học.
  Lý do: Ít có thời gian hoạt động.

  Trân trọng cảm ơn các bạn đã đóng góp trong thời gian qua.
   
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này