Poll Results: Hỏi vui ae trả lời thế nào cũng được

Members who voted for 'Gộp sv theo ý kiến (cái này chắc không sảy ra )'