Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 7/2024

Thảo luận trong 'Thần Long' bắt đầu bởi fantasymc, 12/2/24.

 1. fantasymc

  fantasymc Ban Quản Trị

  Sự kiện Đấu trường Arena tuần 7/2024 đã kết thúc với kết quả như sau : Tổng phần thường 88888 bạc, phần thưởng cơ bản 48 bạc/1PK
  1. Nhân vật Darkness điểm boss 1310, thắng 28, thua 56, thưởng 61536 bạc
  2. Nhân vật OneHit điểm boss 1354, thắng 94, thua 224, thưởng 58752 bạc
  3. Nhân vật MADARA điểm boss 880, thắng 66, thua 0, thưởng 45408 bạc
  4. Nhân vật IronMan điểm boss 852, thắng 88, thua 214, thưởng 34848 bạc
  5. Nhân vật KeBaoThu điểm boss 404, thắng 48, thua 0, thưởng 21696 bạc
  6. Nhân vật XinBoChua điểm boss 306, thắng 20, thua 0, thưởng 15648 bạc
  7. Nhân vật CaneI điểm boss 292, thắng 44, thua 26, thưởng 14880 bạc
  8. Nhân vật Moster điểm boss 286, thắng 112, thua 118, thưởng 13440 bạc
  9. Nhân vật PhjeuLang điểm boss 200, thắng 28, thua 72, thưởng 7488 bạc
  10. Nhân vật xNightKing điểm boss 68, thắng 380, thua 308, thưởng 6720 bạc
  11. Nhân vật HoaVoTinh điểm boss 100, thắng 32, thua 0, thưởng 6336 bạc
  12. Nhân vật MrMinGuc điểm boss 32, thắng 98, thua 32, thưởng 4704 bạc
  13. Nhân vật LORD điểm boss 82, thắng 20, thua 24, thưởng 3744 bạc
  14. Nhân vật Vincent điểm boss 140, thắng 494, thua 558, thưởng 3648 bạc
  15. Nhân vật Lubo điểm boss 80, thắng 0, thua 6, thưởng 3552 bạc
  16. Nhân vật KalEl điểm boss 76, thắng 0, thua 6, thưởng 3360 bạc
  17. Nhân vật HanhIu điểm boss 64, thắng 0, thua 0, thưởng 3072 bạc
  18. Nhân vật CUONLONG điểm boss 72, thắng 0, thua 8, thưởng 3072 bạc
  19. Nhân vật XNam01 điểm boss 64, thắng 0, thua 0, thưởng 3072 bạc
  20. Nhân vật KhaBanh điểm boss 66, thắng 0, thua 6, thưởng 2880 bạc
  21. Nhân vật LyThienVu điểm boss 44, thắng 16, thua 8, thưởng 2496 bạc
  22. Nhân vật ViSaoThe điểm boss 44, thắng 8, thua 0, thưởng 2496 bạc
  23. Nhân vật ViperMuTL điểm boss 26, thắng 200, thua 176, thưởng 2400 bạc
  24. Nhân vật NewMen điểm boss 48, thắng 4, thua 4, thưởng 2304 bạc
  25. Nhân vật 1203 điểm boss 48, thắng 0, thua 0, thưởng 2304 bạc
  26. Nhân vật EmConBe điểm boss 34, thắng 0, thua 0, thưởng 1632 bạc
  27. Nhân vật MaoCa điểm boss 32, thắng 0, thua 0, thưởng 1536 bạc
  28. Nhân vật The0nly điểm boss 4, thắng 28, thua 0, thưởng 1536 bạc
  29. Nhân vật G0AT điểm boss 8, thắng 18, thua 0, thưởng 1248 bạc
  30. Nhân vật SpecialOne điểm boss 18, thắng 4, thua 0, thưởng 1056 bạc
  31. Nhân vật LangTham điểm boss 12, thắng 8, thua 0, thưởng 960 bạc
  32. Nhân vật MaiK điểm boss 18, thắng 0, thua 0, thưởng 864 bạc
  33. Nhân vật ChuCuDeAnh điểm boss 16, thắng 0, thua 0, thưởng 768 bạc
  34. Nhân vật Excel điểm boss 12, thắng 0, thua 0, thưởng 576 bạc
  35. Nhân vật Sativa điểm boss 4, thắng 8, thua 0, thưởng 576 bạc
  36. Nhân vật YenYenTran điểm boss 10, thắng 0, thua 0, thưởng 480 bạc
  37. Nhân vật KingSlayer điểm boss 10, thắng 0, thua 0, thưởng 480 bạc
  38. Nhân vật ChiDep điểm boss 10, thắng 0, thua 0, thưởng 480 bạc
  39. Nhân vật Razz điểm boss 8, thắng 0, thua 0, thưởng 384 bạc
  40. Nhân vật ViKa điểm boss 6, thắng 0, thua 0, thưởng 288 bạc
  41. Nhân vật Ares điểm boss 6, thắng 0, thua 0, thưởng 288 bạc
  42. Nhân vật 29X1 điểm boss 6, thắng 0, thua 0, thưởng 288 bạc
  43. Nhân vật BanQuanTai điểm boss 6, thắng 0, thua 0, thưởng 288 bạc
  44. Nhân vật Emirates điểm boss 6, thắng 0, thua 0, thưởng 288 bạc
  45. Nhân vật Dragon điểm boss 4, thắng 0, thua 0, thưởng 192 bạc
  46. Nhân vật Bich điểm boss 4, thắng 0, thua 0, thưởng 192 bạc
  47. Nhân vật VietNam điểm boss 4, thắng 0, thua 0, thưởng 192 bạc
  48. Nhân vật Xin1Nhat điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  49. Nhân vật SiUChuoj điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  50. Nhân vật TequiIa điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  51. Nhân vật UniKey điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  52. Nhân vật ProGapTao điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  53. Nhân vật NganHang điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  54. Nhân vật Omerta điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  55. Nhân vật BoTreCon điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  56. Nhân vật BoyBuonTB điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  57. Nhân vật AndyNgok1 điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  58. Nhân vật AQUA điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  59. Nhân vật Arum điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  60. Nhân vật Cho1Nhat điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  61. Nhân vật DOMINIC điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  62. Nhân vật HaiBaDong điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  63. Nhân vật LuckerSum điểm boss 2, thắng 0, thua 0, thưởng 96 bạc
  Kết quả đua guild tháng 2 / 2024 đã kết thúc với kết quả như sau:
  1. Guild AnhEmNEW vị trí số 1
  2. Guild SieuNhan vị trí số 2
  3. Guild 9192 vị trí số 3
  4. Guild GaCon vị trí số 4
  5. Guild Quiet vị trí số 5
  6. Guild Boss vị trí số 6
  7. Guild AllStar vị trí số 7
  8. Guild NiemTin vị trí số 8
  9. Guild TOMMY vị trí số 9
  10. Guild Tank vị trí số 10


  Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 3 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):
  1. Nhân vật KeBaoThu vị trí số 1 Gen V
  2. Nhân vật Heroin vị trí số 2 Gen V
  3. Nhân vật Music vị trí số 3 Gen D
  4. Nhân vật VoTong vị trí số 4 Gen D
  5. Nhân vật MuoiNo vị trí số 5 Gen D
  6. Nhân vật Moster vị trí số 6 Gen D
  7. Nhân vật OneHit vị trí số 7 Gen V
  8. Nhân vật CaneI vị trí số 8 Gen V
  9. Nhân vật NewMen vị trí số 9 Gen V
  10. Nhân vật Metrology vị trí số 10 Gen D


  Kết quả cuộc thi Chaos tuần thứ 7/2024 đã kết thúc với kết quả như sau :
  1. Nhân vật TieuBach (levi) vị trí số 1
  2. Nhân vật zPassion (solo01) vị trí số 2
  3. Nhân vật Andrew (xinmaiyeu) vị trí số 3
  4. Nhân vật SpecialOne (tuenhi3) vị trí số 9
   
  yadhannaS thích bài này.
 2. có 88k bạc mà mấy thằng đầu toàn 50-60k bạc.tổng bạc các nhân vật 8 triệu bạc
   

Chia sẻ trang này