Poll Results: Ai muốn về lại SS3 ko

Members who voted for 'thế nào cũng đc'