Poll Results: Bạn có tin vào "điều kì diệu" không?