Poll Results: Bạn có tin vào "điều kì diệu" không?

Members who voted for 'Tôi chẳng tin vì cảm thấy nó không thực hay quá vô lý'