matsutake's Recent Activity

  1. matsutake đã trả lời vào chủ đề Thông báo Một số dự kiến thay đổi về point VC.

    Ss15 đâu có thông báo chênh lệch lần rs mới đc poin đâu c?

    20/5/22 lúc 05:05
  2. matsutake đã trả lời vào chủ đề Thông báo Một số dự kiến thay đổi về point VC.

    Bỏ điều 3 đi phân biệt tầng lớp Muốn tăng sát thương thì trả ssk về đúng giá trị ae cày vs đổi đc ra

    19/5/22 lúc 09:42