L3n0v0's Recent Activity

  1. L3n0v0 đã thích bài viết của 1000k trong chủ đề Thắc mắc Cần Fan giải thích về tên nv DarkLord.

    nhân vật phụ cua bạn nếu chưa reset tức là bạn chỉ lập để giữ tên thì Fan có quyền lấy để cho ng khác đặt nhé. chứ làm mấy chục con đặt...

    23/6/24 lúc 07:50