HaTinh38's Recent Activity

  1. HaTinh38 đã trả lời vào chủ đề Góp ý Vật phẩm tộc ít người chơi ( RW ).

    @fantasymc fan ơi cho anh em đổi đồ tộc ít người chơi đi fan

    1/7/22 lúc 19:36
  2. HaTinh38 đã trả lời vào chủ đề Góp ý Vật phẩm tộc ít người chơi ( RW ).

    @fantasymc .. cho anh em đổi đồ RW đi anh đồ RW không có

    1/7/22 lúc 16:13