Quy định và Quy tắc ứng xử

Chương 1: Tuyên bố ứng xử
A. Tuyên bố chung
Điều 1. Quy tắc ứng xử nhằm điều chỉnh, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mọi thành viên trong cộng đồng GamethuVN. Quyền của thành viên được đề cập trong Quy tắc ứng xử là quyền bất khả xâm phạm, nghĩa vụ của thành viên là đảm bảo hoạt động của mình không tổn hại đến Quyền của thành viên khác [1].
Điều 2. Bạn có trách nhiệm tìm hiểu về Quy tắc ứng xử và đồng ý với nó trước khi tham gia GamethuVN, đăng ký tài khoản đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Quy tắc ứng xử và chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của mình.
Điều 3. Ban quản trị không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do thành viên đăng tải, nội dung được gửi chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.
Điều 4. Nếu phát hiện thành viên vi phạm Quy tắc ứng xử, Ban quản trị có toàn quyền áp dụng chế tài đã quy định tại Quy tắc ứng xử mà không cần giải thích. [2]
Điều 5. Những điều khoản trong Quy tắc ứng xử có thể thay đổi mà không cần báo trước.

B. Quyền của thành viên
 1. Quyền được tôn trọng: Mọi thông tin cá nhân, nhận thức, mối liên hệ của thành viên đều phải được tôn trọng và ghi nhận khách quan.
 2. Quyền được chăm sóc, bảo vệ: Nếu một thành viên bị xâm hại đến lợi ích đã được quy định tại Quy tắc ứng xử, Ban quản trị có trách nhiệm bảo vệ lợi ích cho thành viên và áp dụng chế tài đối với bên xâm hại. Nếu thành viên cần trợ giúp vấn đề cấp thiết hoặc gặp sự cố, Ban quản trị có trách nhiệm giải đáp và khắc phục.
 3. Quyền riêng tư: Mọi thành viên đều không được phép đăng tải Thông tin cá nhân, mối quan hệ và hoạt động của thành viên khác dưới bất kì hình thức nào. Bao gồm: tên, tuổi, ngày sinh, đặc điểm nhận dạng, học vấn, sở thích, tôn giáo, quan điểm chính trị, địa chỉ liên hệ (nhà/nơi làm việc, email, số điện thoại…), các mối quan hệ (gia đình, công việc, bạn bè…), thông tin tài khoản, nhật ký sử dụng dịch vụ (nhật ký đăng nhập/giao dịch game/diễn đàn, địa chỉ IP, vị trí địa lý…)...

  Ngoại trừ hai trường hợp:
  • Chủ nhân của những thông tin ấy đã công khai hoặc ủy quyền công khai cho người cung cấp thông tin.
  • Ban quản trị yêu cầu người có thông tin cung cấp để phục vụ công tác đảm bảo lợi ích hợp pháp [3] cho các bên liên quan.
 4. Quyền tự do ngôn luận: Thành viên được nêu ý kiến trong mọi vấn đề có hoặc được quy định có quyền lợi. Để đảm bảo quyền lợi của một bên không xâm hại đến quyền lợi của bên khác, thành viên cần tuân thủ về cách thức và ngôn từ trong giao tiếp đã được quy định tại Quy tắc ứng xử.
 5. Quyền tự do hoạt động: Thành viên được tham gia đầy đủ và không giới hạn các hoạt động của cộng đồng trừ khi hoạt động ấy có quy định khác.

C. Quyền của Ban quản trị
 1. Quyền Lập pháp và Hành pháp: Ban quản trị căn cứ theo tính chất, mục tiêu và sinh hoạt của cộng đồng để xây dựng Quy tắc ứng xử đồng thời tổ chức cơ quan giám sát, thực thi Quy tắc ứng xử.
 2. Quyền Quyết và Phủ quyết: Thông thường, mọi điều chỉnh của Ban quản trị đối với các nội dung sẽ trải qua quá trình: thống kê, đánh giá, thu thập ý kiến và thông báo/giải thích với người sử dụng. Tuy nhiên, Ban quản trị chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự phát triển, an ninh và sở hữu trí tuệ của cộng đồng nên có quyền điều chỉnh, áp dụng bất kì nội dung nào mà không cần thu thập ý kiến hoặc giải thích [4].

D. Cơ cấu tổ chức của cộng đồng
Mời tham khảo tại đây: http://diendan.gamethuvn.net/threads/523
____________________________________
Chú thích

[1] Quyền lợi đi kèm với trách nhiệm, bạn có quyền lợi đồng thời có nghĩa vụ không được xâm hại đến quyền lợi của người khác. Điều này có nghĩa: điều bạn không muốn thì đừng làm nó cho người khác. Bạn muốn được tôn trọng thì hãy tôn trọng người khác, bạn muốn được tự do hoạt động thì đừng tác động tiêu cực đến hoạt động của người khác, bạn không muốn bị vu khống thì đừng đưa luận điệu thiếu xác đáng về người khác.v.v..
[2] Tham gia GamethuVN nghĩa là bạn đã đồng ý với các Quy định về ứng xử và chấp nhận chịu mọi trách nhiệm cho hoạt động của mình. Do đó, khi bạn vi phạm Quy định, Ban quản trị sẽ áp dụng chế tài mà không cần phải thông báo trước. Chỉ có thông báo sau khi đã áp dụng chế tài (đối với game là tuyên án, đối với diễn đàn là tin nhắn nhắc nhở), bạn có trách nhiệm tìm hiểu lại về Quy tắc ứng xử để rút kinh nghiệm.
[3] Quyền thành viên GamethuVN và quyền con người được quy định bởi pháp luật Việt Nam.
[4] Tùy từng vấn đề phải giải quyết mà Ban quản trị sẽ sử dụng phương pháp phù hợp để nghiên cứu, thực hiện nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Chương 2: Quy tắc ứng xử
A. Giải thích từ ngữ
Áp dụng chung cho Luật game và Quy định diễn đàn.
 • Hành vi sử dụng ngôn từ sai quy định được hiểu là:
  1. Dùng ngôn từ thô tục hoặc gây liên tưởng đến ý nghĩa xấu [1].
  2. Vi phạm quyền được tôn trọng của cá nhân, tập thể: Xúc phạm, phân biệt đối xử, đem làm trò cười [2].
  3. Biến tấu từ ngữ với mục đích xấu:
   • Dùng cách đặt kí tự, đặt dấu, ngữ pháp, cách diễn đạt khác với các quy tắc và cách hiểu phổ biến của tiếng Việt; dùng các kí tự viết tắt, ký tự thay thế, không dấu hoặc sắp xếp thành biểu tượng để thể hiện nghĩa [3].
   • Dùng tiếng nước ngoài, tiếng địa phương, từ đồng âm khác nghĩa, từ tượng hình, tượng thanh, tiếng lóng, nói lái hoặc thủ thuật khác để thể hiện nghĩa [4].
   • Kết hợp hành vi, hình ảnh và từ ngữ để thể hiện nghĩa.
  4. Spam: Sử dụng chức năng gửi văn bản, chức năng liên lạc với nội dung liên tục lặp lại, không rõ ràng hoặc có nội dung sai phạm, gây phiền hà tới thành viên khác [5].

 • Thông tin bất hợp pháp được hiểu là:
  1. Đưa thông tin thiếu khách quan [6], chưa được xác minh [7], võ đoán [8], vu khống [9] đến:
   • Công tác kinh doanh, tổ chức, phát hành game và dịch vụ của GamethuVN.
   • Quyền, lợi ích hợp pháp và thông tin của cá nhân, tập thể.
   • Tôn giáo, chính trị, quốc phòng, tình báo, kinh tế [10].
   • Lịch sử, văn hoá [11], thuần phong mỹ tục Việt Nam [12].
  2. Thông tin có mục đích khiêu dâm, đồi trụy, chỉ hoặc ám chỉ đến hoạt động sinh lý, tình dục hoặc phần kín của cơ thể (người và vật). Truyền bá tệ nạn xã hội.
  3. Quảng cáo các trang web, game, sản phẩm, dịch vụ không phải của GamethuVN mà chưa có sự chấp thuận của Ban quản trị.

 • Hành vi khiêu khích: dùng ngôn từ sai quy định, dùng ngôn từ nhạy cảm, đụng chạm đến đức tin, mối quan hệ, người thân, tên gọi, xưng hô về vai vế, kĩ năng, nghề nghiệp, sở thích, lòng tự trọng của thành viên khác.v.v..

 • Hành vi kích động, lôi kéo: đưa thông tin bất hợp pháp nhằm mục đích hoặc khiến thành viên khác hiểu sai về sự việc dẫn đến có hành vi xâm hại đến cộng đồng hoặc đến chính thành viên bị kích động, lôi kéo.

 • Chiếm đoạt trái phép tài sản được hiểu là:
  1. Lừa đảo lấy vật phẩm, tài sản trong game và diễn đàn hoặc thông tin tài khoản của thành viên khác.
  2. Sử dụng thủ đoạn khác để trộm cắp tài sản của thành viên khác.

 • Tuyên truyền: là mọi hành vi nhằm phổ biến thông tin
  1. Hack: mọi hành vi sử dụng công nghệ nhằm tác động gian lận hoặc xâm hại đến dịch vụ và tài khoản của thành viên GamethuVN (hack tốc độ, hack thông tin, hack đồ, hack point.v.v..)
  2. Dupe: mọi hành vi tạo lỗi, lợi dụng lỗi nhằm gian lận, tăng bất hợp pháp tài sản đang có.
   Nếu game hoặc dịch vụ có lỗi khiến tài sản được tăng lên trái với chính sách của game và dịch vụ đó thì người sử dụng cần báo ngay với Ban quản trị để nhận thưởng!
  3. Thông tin bất hợp pháp: Xem lại mục II.

 • Từ khác
  1. Char: character (nhân vật)
  2. Acc: account (tài khoản dịch vụ)
  3. Block chat: Khóa chức năng tán gẫu của nhân vật.
  4. Block acc: Khóa/ngăn chặn quyền sử dụng tài khoản game.
  5. Banned: Khóa/ngăn chặn quyền sử dụng nick (tài khoản) diễn đàn.
____________________________________
Chú thích

[1] Ý nghĩa xấu: bao gồm khoản 2, 3, 4 mục I và khoản 1, 2 mục II.
[2] Mỉa mai/chế giễu mối quan hệ, xưng hô về vai vế, đức tin, quyền nhận thức.
[3] Ví dụ: "do con cho" sẽ được hiểu là "đồ con chó" (câu chửi) chứ không phải là "đồ còn cho" (còn vật phẩm thì cho). Biểu tượng /> sẽ được hiểu là có ý nói đến con chó (hình đầu chó). "thằng CHém giÓ", chữ "ch" và "ó" viết in HOA, có ý xúc phạm: thằng chó. Việc lược bớt ký tự nhằm viết tắt/thay thế cho tên gọi đầy đủ của đối tượng hoặc mô tả hành vi, chẳng hạn "ad, adm"... là ký tự viết tắt/ký tự thay thế để gọi "admin".
[4] Ví dụ: "go go go" (tiếng Anh = đi đi đi). có thể được lạm dụng để chỉ tiếng sủa của chó, ý chửi người khác là chó.
[5] Đối với game là kênh chat, đối với diễn đàn là việc gửi bài viết. Lỗi vi phạm "spam" trên diễn đàn còn có quy định khác như gửi bài sai chủ đề...
[6] Thiếu khách quan: thông tin đã bị ý thức cá nhân làm ảnh hưởng, thêm/bớt không còn đúng với sự thật vốn có.
[7] Xác minh: được chứng minh là đúng với sự thật khách quan.
[8] Võ đoán: suy đoán thiếu căn cứ, không có lập luận xác đáng.
[9] Vu khống: Bịa đặt chuyện xấu, vu oan.
[10] Kinh tế: kinh tế trong game hoặc kinh tế các vùng miền, lãnh thổ và thế giới.
[11] Văn hóa: di sản vật thể (di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di vật, bảo vật), di sản phi vật thể (tri thức, âm nhạc, hội họa, văn học, lễ hội.v..v..).
[12] Thuần phong mỹ tục: đạo lý sống, thói quen sinh hoạt, những quan niệm tốt đẹp được thế hệ trước truyền lại và được thừa nhận rộng rãi.

B. Luật game
 • Luật game có hiệu lực kể từ ngày: 14/12/2012
 • Ngày cập nhật gần nhất: 14/12/2012
 • Đây là Luật căn bản áp dụng cho mọi cụm máy chủ của GamethuVN. Mỗi cụm máy chủ của GamethuVN có thể có những chế tài riêng nhưng đều phải tham khảo từ Luật cơ sở.
 • Được xây dựng dựa trên Luật game cũ. Luật game mới nhẹ hơn về hình phạt nhằm đề cao tinh thần và tạo cơ hội nhiều hơn để các thành viên tự điều chỉnh các mối quan hệ.

I. Phần chung
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
Mọi hành vi của các nhân vật (character) và tài khoản (account) tham gia chơi game.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Hành vi của các nhân vật thuộc Điều 1 Luật này trên mọi cụm máy chủ và các giao dịch của các tài khoản tiến hành thông qua hệ thống quản lý tài khoản của GamethuVN. Không giải quyết đối với các giao dịch nằm ngoài phạm vi này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Đọc Chương 2, phần A.

Điều 4. Hệ thống chế tài
Các chế tài được áp dụng bao gồm:
 1. Nhắc nhở: áp dụng đối với trường hợp có hành vi vi phạm nhưng chưa đủ cấu thành tội phạm. Nếu vẫn tiếp tục vi phạm thì có thể bị áp dụng các hình thức chế tài nặng hơn theo quy định của Luật này.
 2. Cảnh cáo: áp dụng với trường hợp phạm tội lần đầu, mức độ vi phạm chưa nghiêm trọng. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức chế tài nặng hơn. Hình phạt sẽ là tổng hợp hình phạt của lần bị cảnh cáo và lần vi phạm tiếp theo.
 3. Khóa chat: Áp dụng với tội sử dụng ngôn từ sai quy định.
 4. Khóa tài khoản có thời hạn: Áp dụng cho trường hợp vi phạm nghiêm trọng, các trường hợp block có thời hạn sẽ bị tính án tích theo quy định tại Điều 6 Luật này.
 5. Khóa tài khoản vô thời hạn: Áp dụng theo Điều 11 luật này.
 6. Tịch thu tài sản: áp dụng đối với các trường hợp Dupe vật phẩm; chiếm đoạt vật phẩm/tài sản của thành viên khác một cách có hệ thống hoặc các vi phạm có tính chất nghiêm trọng khác.
  Tịch thu tài sản đồng nghĩa với việc acc bị xóa toàn bộ tài sản và vật phẩm.

Điều 5. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ
 1. Tình tiết tăng nặng:
  • Gây ảnh hưởng đến nhiều người [1].
  • Gây ảnh hưởng đến một người nhiều lần trong trường hợp người đó không kháng cự [2].
  • Xúc phạm người thân của người khác [3].
  • Kích động, tổ chức, khiêu khích người khác phạm tội.
  • Xúc phạm/coi thường, tuyên truyền sai về pháp luật, game và Ban quản trị [4].
  • Phạm tội có tổ chức hoặc có tính chuyên nghiệp.
  • Phạm tội nhiều lần hoặc trong một tài khoản có nhiều nhân vật phạm tội. Tăng 1,5 lần mức phạt theo khung/mỗi lần phạm tội.
  • Cùng lúc phạm nhiều tội.
 2. Tình tiết giảm nhẹ:
  • Sai phạm lần đầu, hậu quả không lớn.
  • Phạm tội trong tình trạng bị kích động, bị khiêu khích; đã hoặc đang bị đối tượng khác thực hiện hành vi sai trái theo quy định của luật này.
  • Tài khoản sai phạm có hình thức đền bù, khắc phục hậu quả cho bị hại hoặc được sự chấp nhận của bị hại xin ân xá, giảm tội.
  • Chủ tài khoản- nhân vật sai phạm đang hoạt động tích cực, có đóng góp trong game và trên diễn đàn.
  Khi quyết định hình phạt, CTV phải cân nhắc các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ của char bị tố cáo:
  • Nếu tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ 02 tình tiết tở lên, có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
  • Nếu tình tiết tăng nặng nhiều hơn tình tiết giảm nhẹ từ 02 tình tiết trở lên, có thể quyết định hình phạt trên mức cao nhất của khung hình phạt nhưng không quá 1,5 mức cao nhất của khung.
  Các tình tiết đã dùng để định tội/định khung hình phạt thì không được dùng làm tình tiết tăng nặng hoặc tình tiết giảm nhẹ.

Điều 6. Án tích
 • Sau mỗi lần nhắc nhở hoặc block chat/acc cảnh cáo, acc bị cảnh cáo/block bị theo dõi trong thời gian tối thiểu 2 tuần, tối đa 3 tháng; với acc bị block từ 07 ngày trở lên: thời gian theo dõi gấp 2 lần thời gian thụ án. Trong thời gian này nếu tiếp tục vi phạm sẽ được coi là "tái phạm" và phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật này.
 • Hết thời gian theo dõi, acc không tái phạm được xóa án tích và trở thành công dân bình thường.

Điều 7. Thời gian thụ lý
Trong thời gian không quá 07 ngày kể từ thời điểm tài khoản/nhân vật phạm tội, CTV được giao nhiệm vụ xử lý tố cáo phải có ý kiến trả lời hoặc giải quyết. Không giải quyết ngoài thời hạn này, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

Điều 8. Quyền bào chữa
Trước khi CTV đưa ra quyết định xử lý, CTV phải duyệt topic để những người liên quan có thể thực hiện quyền bào chữa của mình. Các topic tố cáo chiếm đoạt tài sản thì không cần duyệt trước khi tuyên bố, tránh việc tẩu tán tài sản.
* Khuyến khích các bạn tham gia diễn đàn để thực hiện quyền của mình.

Điều 9. Kháng án
Bản án có hiệu lực từ khi tuyên. Nếu thấy nội dung bản án chưa đúng với Luật game, người bị tố cáo có quyền lập topic đề nghị admin giải quyết. Quyết định của Admin là quyết định cuối cùng.

Điều 10. Nộp phạt để xoá tội (có thể khác nhau ở từng game)
 1. Quy định chung:
  • Không được phép nộp phạt nếu thời hạn bị block quá 07 ngày.
  • Nếu không phạm tội cụ thể với cá nhân nào thi nộp phạt cho Ban quản trị (acc: admin). Ban quản trị trích 50% tiền phạt cho người tố cáo đầu tiên.
  • Không thay đổi quy định về án tích.
 2. Chi phí nộp phạt:
  • Block chat: Bạc nộp phạt/ngày = Số lần reset của nhân vật chính/3. Tối đa 300 bạc/ngày.
  • Block acc: Bạc nộp phạt/ngày = Số lần reset của nhân vật chính/2. Tối đa 600 bạc/ngày.
 3. Cách thức:
  • Dùng acc bất kì chuyển khoản cho người bị hại, sau đó dùng chức năng nhắn tin trên diễn đàn cho người đã xử lý vụ án, ghi rõ: "Chuyển X bạc đến acc A vào hồi Y để xoá block Z ngày cho acc B".
   Ví dụ: Chuyển 300 bạc đến acc admin vào hồi 15h07 2/6 để xoá block 3 ngày cho acc phamtoi.
  • Nộp phạt cho bao nhiêu ngày thì chuyển khoản số lần tương ứng.
   Ví dụ: acc có nhân vật chính reset 100 lần, cần nộp 50*3 = 150 bạc để xoá block cho 3 ngày thì phải chuyển 03 lần 50 bạc, không được chuyển 01 lần 150 bạc.

Điều 11. Thu hồi/hủy acc/tài sản, block acc vô thời han
Chỉ admin có thẩm quyền áp dụng hình phạt này!
 1. Acc tái phạm từ 05 lần trở lên trong thời gian án tích.
 2. Sử dụng ngôn từ sai quy định được quy định tại khoản 5, Điều 12.
 3. Acc, nhân vật sai quy tắc đặt tên (sai quy định về từ ngữ), tên có ý nghĩa xấu.
 4. Hack, dupe đồ- tài sản (phạm tội có hệ thống)
 5. Tuyên truyền, sử dụng những chương trình nguy hiểm gây hại cho hệ thống và thành viên. Đã tác động và gây hậu quả.

II. Các tội phạm cụ thể
Điều 12. Tội sử dụng ngôn từ sai quy định
 1. Block chat từ 01 đến 02 ngày với Char sử dụng ngôn từ sai quy định từ 05 tin được quy định tại điểm a/b/c Khoản 1, mục I, Điều 3 hoặc 10 tin được quy định tại điểm d Khoản 1, mục I, Điều 3 hoặc dưới mức trên nhưng có những tình tiết được quy định tại điểm a/b/c/d Khoản 1, điều 5.
 2. Block chat từ 03 đến 05 ngày với Char sử dụng ngôn từ sai quy định từ 10 tin được quy định tại điểm a/b/c Khoản 1, mục I, Điều 3 hoặc 20 tin được quy định tại điểm d Khoản 1, mục I, Điều 3 hoặc dưới mức này nhưng có các tình tiết được nói đến ở Khoản 1 Điều này.
 3. Block chat từ 03 đến 05 ngày với Char sử dụng ngôn từ sai quy định từ 05 tin được quy định tại mục II, Điều 3.
 4. Block account từ 03 đến 07 ngày nếu Char tái phạm nhiều lần hoặc account có nhiều char vi phạm mà bị block chat quá 05 ngày theo quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 5.
 5. Char nào sử dụng ngôn từ sai quy định từ 03 tin được quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 5 thì bị block account vô thời hạn (ít nhất 02 ngày) cho đến khi chủ account gửi bài trình bày lý do trong box Tòa án binh, xin ân xá và hứa không tái phạm.
Điều 13. Tội chiếm đoạt trái phép tài sản
 1. Block acc từ 07 ngày đến vĩnh viễn với mọi hành vi thông qua các thủ đoạn lén lút hoặc gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của thành viên khác. Giá trị tài sản cứ mỗi 100 bạc thì tăng thêm 01 ngày block.
 2. Block acc từ 20 ngày đến vĩnh viễn với mọi hành vi thông qua các thủ đoạn lén lút hoặc gian dối nhằm chiếm đoạt thông tin account. Thời hạn block được tính dựa trên tổng giá trị tài sản của acc bị chiếm đoạt theo quy định tại khoản 1 điều này.
  * Giá trị tài sản được định theo giá thấp nhất trên thị trường chung tại thời điểm xử lý. Chỉ tính giá những tài sản thông dụng được bày bán trên chợ ảo.

Điều 14. Tội Giả mạo chứng cứ
 1. Char/ Account nào ngụy tạo chứng cứ nhằm tố cáo thành viên khác thì bị phạt theo tội danh đã tố cáo.
 2. Ngụy tạo chứng cứ, tìm cách gây khó khăn, đánh lạc hướng điều tra: tăng 1/3 thời hạn block theo khung hình phạt đã phạm.

Điều 15. Tội Tuyên truyền, hướng dẫn, sử dụng: hack, dupe, cheat, keylog… những chương trình gây hại cho hệ thống và người chơi, ảnh hưởng đến tính công bằng trong game.
 1. Char/ Account nào có hành vi hành vi tuyên truyền, sử dụng nội dung gây hại nhưng chưa gây hại hoặc hậu quả chưa lớn thì bị block acc từ 07 đến 99 ngày
 2. Char/ Account nào có hành vi hành vi tuyên truyền, sử dụng những chương trình nguy hiểm, đã gây hậu quả lớn thì bị block acc từ 70 ngày đến vĩnh viễn.
  * Người xử lý có trách nhiệm xác định rõ mức độ nguy hiểm, hậu quả gây ra trước khi xử phạt.
____________________________________
Chú thích

[1] Ví dụ sử dụng ngôn từ sai quy định trên kênh thế giới là gây ảnh hưởng đến nhiều người, tội bị tăng nặng. Nếu chửi nhau trong game mà dùng kênh chat thường hoặc chat riêng thì tội sẽ nhẹ hơn.
[2] Nếu hai thành viên đang cùng xúc phạm nhau thì lỗi không thuộc về bên nào, nhưng nếu bên A xúc phạm bên B mà B không kháng cự lại thì lỗi thuộc về A, tội của A sẽ nặng hơn. Do đó, việc chơi game bức xúc và cãi chửi nhau là không tránh khỏi nhưng cần biết tùy tình hình mà ứng xử cho đúng.
[3] Ông, bà, cha, mẹ, chồng/vợ, con, họ hàng, bạn bè, người yêu.
[4] Dùng ngôn từ sai quy định hoặc đưa thông tin Bất hợp pháp với đối tượng là game, Ban quản trị hoặc có thái độ coi thường pháp luật như đùa cợt trước cách xử lý của Ban quản trị, thách thức, "nhờ" block acc.v.v..

C. Quy định diễn đàn
 • Về ngôn từ
  Dưới mọi hình thức: bài viết, tin nhắn, hình ảnh, links (đường dẫn), chữ kí, avatar, file đính kèm...
  1. Không đi ngược lại Tuyên bố chung của Tuyên bố ứng xử (phần A, chương 1)
  2. Không xâm hại đến quyền của thành viên khác (phần B, chương 1)
  3. Không xâm hại đến quyền của Ban quản trị và Cộng đồng GamethuVN (phần C, chương 1)
  4. Không vi phạm quy định về từ ngữ hoặc đưa thông tin bất hợp pháp (mục I và II, phần A, chương 2)
 • Nghiêm cấm đặc biệt
  1. Áp đặt, bịa đặt, đưa thông tin sai lệch về công tác kinh doanh, tổ chức, hoạt động, phát hành game và dịch vụ của GamethuVN.
  2. Xuyên tạc, xúc phạm, kì thị, đụng chạm, đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân khác làm trò đùa, quấy rối bất kì một cá nhân, đoàn thể nào.
  3. Quảng cáo các trang web, game, sản phẩm, dịch vụ khác mà chưa được sự chấp thuận của Ban quản trị diễn đàn GamethuVN.
  4. Lợi dụng tự do ngôn luận để đưa ra luận điệu phi lý, bóp méo, đánh lạc hướng chủ đề; có mục đích spam chứ không nhằm xây dựng, tìm ra vấn đề.
  5. Spam: Đăng liên tiếp, lặp lại bài viết hoặc chủ đề từ 2 lần trở lên; vi phạm mục V; dùng chức năng "Cảm Ơn" (Like) để giải trí.
  6. Mọi hành vi trích dẫn, sao chép lại bài sai phạm được coi là cố tình quảng bá (nhân rộng) sai phạm đó, sẽ cân nhắc xử lý như người sai phạm!
 • Đăng ký thành viên:
  1. Chỉ chấp nhận đặt tên với các chữ cái latin (tiếng Việt, Anh).
  2. Không đặt tên tài khoản, tên nhân vật có nội dung liên quan, mạo danh hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, anh hùng dân tộc.
  3. Không đặt Tên mạo danh hoặc thực hiện các hành vi khiến lầm tưởng đến thành viên khác hoặc có liên quan đến Ban quản trị GamethuVN.
  4. Không đặt tên vi phạm quy định về nội dung được nêu tại Mục I, II phần A, chương 2.
 • Ảnh đại diện (Avatar) và chữ ký (Signature)
  1. Nội dung không được liên quan đến thành viên khác nếu chưa được sự đồng ý.
  2. Kích thước Avatar không quá 120 x 120 pixels, dung lượng dưới 20KB.
  3. Chữ ký không được phép vượt quá 5 dòng với font chữ thường. Chỉ được chèn 1 ảnh có kích thước tối đa 500 x 200 pixels, dung lượng 60KB và thêm tối đa 3 dòng chữ thường.
 • Tiêu đề và nội dung bài viết:
  1. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đã gửi.
  2. tiếng Việt có dấu (không chấp nhận ngôn ngữ khác). Với ngôn ngữ phổ biến khác (Anh, Trung) chỉ được sử dụng khi cần trích dẫn thông tin.
  3. Nội dung tiêu đềbài viết phải liên quan đến nhau và liên quan đến chuyên mục/chủ đề tạo bài viết (không sai box). Nếu không sẽ bị xóa ngay lập tức!
  4. Không sử dụng chữ IN HOA chiếm 50% bài viết, không sử dụng cách viết hoặc màu sắc chữ khác thường gây phản cảm, lạm dụng từ ngữ (như sử dụng quá nhiều từ địa phương, từ không rõ nghĩa) làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt.
  5. Không chấp nhận bài viết quá ít chữ (2, 3 chữ); nội dung không rõ ràng (không liên quan đến chủ đề topic: chat nhảm, copy lại số người đang xem, copy lại số lần, up...); có quá nhiều hình biểu tượng (trừ một số chủ đề được cho phép).
  6. Không sao chép bài của người khác khi trả lời, nếu cần thiết hãy đưa vào trích dẫn (quote).
  7. Bài sưu tầm phải đặt trong thẻ trích dẫn (QUOTE) và ghi rõ nguồn.
 • Hệ thống cá nhân, tin nhắn, Email:
  • Nội dung tin nhắn cá nhân, PM không được kiểm soát, vì vậy các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm với nhau về các tin nhắn trao đổi. Tuy nhiên nếu trường hợp bị quấy rối, xúc phạm quá mức- bạn hãy dùng chức năng báo cáo trong tin nhắn.
  • Ban quản trị diễn đàn không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào của thành viên. Hãy trực tiếp Nhắn tin, Email cho ngưởi bạn muốn tìm hiểu để nhận được thông tin.
 • Đóng góp ý kiến đến Ban Quản Trị diễn đàn:
  • Mong bạn đóng góp ý kiến khi thấy các thành viên Ban quản trị diễn đàn thiếu sót, sai phạm hoặc vi phạm nội quy diễn đàn bằng cách nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi.
   Hoặc: Trường hợp nhắc nhở sai sót của Ban quản trị có thể post bài trực tiếp ngay trong topic có liên quan và chờ đính chính.
  • Khi báo cáo mọi tin, bài sai phạm, xin vui lòng ghi rõ lý do, nguyên nhân sự việc kèm đường dẫn (link).
   Ban quản trị rất hoan nghênh và cảm ơn những góp ý quý báu giúp chúng tôi được phục vụ bạn tốt hơn!
Chú ý:
 • Các vi phạm của thành viên sẽ được Ban Quản Trị nhắc nhở hoặc banned nick tùy mức độ vi phạm.
 • Những vi phạm nằm ngoài những quy định trên Ban quản trị được toàn quyền xử lý tùy mức độ.

Phiên bản gốc của quy định: "Quy tắc ứng xử trong cộng đồng GamethuVN" bởi super administrator Thiên Thanh Hi.